Aktuality

VÁNOČNÍ TOMBOLA PRO DOBROU VĚC

27.12.2022

Před Vánoci proběhla mezi zaměstnanci ve Válcovně trub Třineckých železáren tombola. Díky které se vybralo neuvěřitelných 75 000 korun pro Tobiáška. Tyto finance plánuje rodina použit na speciální vozík, který je navržen pro pohodlí a bezpečí dítěte.

více >>

Pomáháme malému Tobíáškovi

10.11.2022

Pojďme z toho udělat tradici a podpořit dobrou věc. Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k velmi úspěšné akci v minulém roce jsme se rozhodli znovu uspořádat pro všechny zaměstnance Válcovny Trub a spřátelené útvary tombolu, kterou organizuje ČHS VT, jejíž výtěžek bude použit na nákup vertikalizačního stojanu a speciálního vozíku pro malého Tobiáška.

více >>

Nové odbavení LKW na VT

20.09.2022

Pro lepší, komfortnější a přehlednější odbavování kamionové dopravy na VT byla započata v říjnu roku 2021 instalace nového odbavovacího zařízení. Toto nové odbavovací zařízení obsahuje tzv. Kiosek, který je umístěn na vrátnici č.1, kamery na Pohraniční ulici a infopanely, které jsou instalovány na vrátnici č.1 a v kanceláři expedice.

více >>

Válcovna trub očima žáků 6. třídy základní školy v Ostravě Vítkovicích, Šalounova 56

13.06.2022

Žáci ZŠ Ostrava-Vítkovice v rámci polytechnického vzdělávání dětí navštívili provoz VT, kde měli jedinečnou možnost seznámit se s jednotlivými částmi výroby.

více >>

DOBROVOLNICKÝ DEN VT V DOMOVĚ SENIORŮ

31.05.2022

Dne 19. 05. 2022 se uskutečnil dobrovolnický den v domově seniorů na periferii Ostravy, konkrétně v Domově Magnolie. Domov poskytuje klientům se sníženými poznávacími schopnostmi podporu a pomoc, kterou jim nemohou zajistit ve vlastním prostředí členové rodiny, pečovatelská služba nebo jiné terénní služby a kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci.

více >>

Pořádání řemeslného jarmarku ve VT

17.05.2022

2. května se ve Válcovně trub konal historicky první řemeslný jarmark pro žáky středních škol. Zúčastnilo se ho šest týmů ze třech středních škol technického zaměření z Ostravy a Frýdku-Místku.

více >>

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA VÁLCOVNĚ TRUB

10.05.2022

Dne 1.5.2022 se v naší válcovně trub konal Den otevřených dveří. Této akce se zúčastnilo bezmála 250 lidí. Mezi nimi nechyběli zaměstnanci naší válcovny s rodinami a dětmi, dále bývalí pracovníci a samozřejmě lidé z tohoto okolí a okolních firem. Realizační tým akce tvořili zaměstnanci válcovny, pracovníci firmy Enviform, zástupci naší odborové organice a pracovníci Moravia Security.

více >>

BRIGÁDA U PARKOVIŠTĚ NA POHRANIČNÍ

15.04.2022

V sobotu 26. 3. 2022 se za krásného slunečného počasí uskutečnila brigáda na parkovišti a v části přilehlého parku na Pohraniční ulici.

více >>

Vánoční tombola pro dobrou věc

23.12.2021

Maruška Kučerová je veselá dvanáctiletá dívenka z Ostravy, která má ráda život a dokáže si ho užívat. Akorát ji trošku neposlouchají nožičky. Maruška trpí dětskou mozkovou obrnou, a navíc trvalou vadou zraku.

více >>

Zaměstnanci Třineckých železáren pomáhali ve skladu Potravinové banky

12.11.2021

14. - 18. října k příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby proběhla "Krajská potravinová sbírka" při niž bylo shromážděno cca 3,6 tun potravin. Potraviny byly shromážděny ve skladu Potravinové banky v Ostravě, z.s. a díky pomoci našich dvou zaměstnanců Třineckých železáren, a.s. VT-Válcovna trub mohlo být tak obrovské množství potravin roztřízeno.

více >>