Společnosti ve skupině

Společnosti ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel tvoří řada firem, které jsou součástí výrobkových řetězců Třineckých železáren nebo poskytují služby v rámci skupiny i mimo ni. Následující seznam obsahuje stručné popisy a kontaktní informace nejdůležitějších dceřiných společností ze skupiny TŽ–MS.


Energetika Třinec ilustrační obrázek

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Průmyslová 1024
Staré Město
739 61 Třinec

Společnost je energetickým komplexem, který svým odběratelům dodává celé spektrum energií a energetických služeb. Zásobuje Třinecké železárny, ale i další firmy a komunální sféru třineckého regionu elektřinou, technologickou párou, teplem, topnými plyny, stlačeným a dmýchaným vzduchem, provozní, užitkovou a pitnou vodou. Provozuje čistírny odpadních vod a kanalizační řády. V oblasti životního prostředí zavedla společnost systém řízení dle norem řady ČSN EN ISO 14001.


Strojírny Třinec ilustrační obrázek

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Průmyslová 1038
Staré město
739 61 Třinec

Servisně dodavatelský komplex Strojírny a stavby Třinec, a.s., který vznikl v roce 2013 spojením dceřiných společností Strojírny Třinec, a.s., a D5 a.s, s výrobní tradicí od roku 1885, je dnes orientován na výrobu strojně-technologických celků, jednoúčelových strojních zařízení, technologických svařenců, strojních součástí i náhradních dílů, ocelových svařovaných konstrukcí včetně mostů, výrobu a renovaci hutních válců a také na opravy hlavních hutních agregátů v rámci strojních, elektro a stavebních prací. Tato servisně dodavatelská společnost disponuje zámečnickou, elektrotechnickou, stavební a žárotechnickou dílnou. Má také vlastní projekční a konstrukční kancelář, což jí umožňuje nabízet své výrobní kapacity také dalším zákazníkům v celé České Repulice.


Slévárny Třinec ilustrační obrázek

Slévárny Třinec, a.s.

Průmyslová 1001
Staré Město
739 61 Třinec

Společnost navazuje na stosedmdesátiletou tradici slévárenství v Třineckých železárnách. Její klíčovou podnikatelskou aktivitou je výroba a prodej odlitků z oceli, litiny a v menší míře i z barevných kovů. V posledních letech se vyprofilovalo portfolio výrobků, které je určeno zejména pro hutnictví, pro stavební stroje, těžbu a zpracování nerostných surovin, strojírenství a automobilový průmysl. Strategií společnosti je zhodnocování materiálových vstupů prvovýroby mimo společnosti ve skupině TŽ – MS. Slévárny mají zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a také systém řízení životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001.


Řetězárna ilustrační obrázek

Řetězárna a.s.

Polská 48
790 81 Česká Ves

Společnost se sídlem v České Vsi u Jeseníku je výrobcem širokého sortimentu řetězů z drátu a tyčí vyrobených převážně v Třineckých železárnách. Výrobní program je tvořen rozsáhlým sortimentem délkových řetězů k různému užití, sněhovými řetězy pro nákladní automobily a také ochrannými a záběrovými řetězy. Na změny potřeby trhu reaguje firma novými výrobky jako jsou například rybářské řetězy, závěsné hlavy a oka a přechodníkové články. Společnost je certifikována podle ISO 9001 a ISO 14001.


Refrasil ilustrační obrázek

REFRASIL, s.r.o.

Průmyslová 720
Konská
739 61 Třinec

Společnost se orientuje na výrobu žárovzdorných materiálů pro vyzdívky hutních agregátů, výrobu stavebních žáruvzdorných materiálů a hmot. Pokles spotřeby žáruvzdorných materiálů na tuzemském trhu nahrazuje společnost zaváděním nových progresivních druhů žáromateriálů jako jsou žárobetony, žárobetonové prefabrikáty, speciální hmoty a izolační materiály. Mezinárodní prestiž firmy stoupla přijetím do Evropské asociace výrobců žáromateriálů. Společnost má zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001.


VÚHŽ ilustrační obrázek

VÚHŽ a.s.

č. p. 240
739 51 Dobrá

Společnost VÚHŽ a.s. je tradičním dodavatelem pro automobilový průmysl, hutnictví a strojírenství. Vyrábí automatizační techniku a zařízení pro sekundární metalurgii. Součástí firmy je rovněž válcovna speciálních profilů, určených zejména pro automobilový průmysl, slévárna odstředivě litých a speciálních odlitků, strojírna, zaměřená na kusovou výrobu a úsek Metaltest, zaměřující se na povlakování nástrojů a forem. Má vlastní výzkum a vývoj, laboratoře a zkušebny. Je certifikována dle ISO 9001, ISO 14001 a VDA 6.1.


mapa

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Jiráskova 987/50
697 01 Kyjov

Šroubárna Kyjov vyrábí z třinecké oceli spojovací díly, tj. šrouby, matice, speciální spojovací prvky a výkovky podobného charakteru. Pro výrobu jsou ve firmě používány speciální jednoúčelové agregáty, které umožňují produktivní výrobu kováním za tepla a následné dokončování.

Pro kování za tepla jsou používány speciální automatické kovací linky, které zpracovávají ocelový drát nebo tyče s využitím elektrického středofrekvenčního ohřevu. Závity spojovacích dílů jsou vyráběny za studena řezáním nebo válcováním a to jak vnější tak i vnitřní nebo i za tepla na speciálních linkách vlastní konstrukce.

Hlavním segmentem výrobního programu jsou především spojovací prvky pro železniční svršek, které firma vyváží do mnoha zemí celého světa. 

Z důvodu rozšíření spektra vyráběných dílů modernizuje firma výrobní technologii pořízením nové linky pro kování a žíhání výkovků ložiskových kroužků.


Hanácké Pérovny

HŽP a.s.

Dolní 3137/100
796 01 Prostějov

Pérovna byla založena v Prostějově již v roce 1950 a v roce 1994 vznikla společnost Hanácké železárny a pérovny, a.s. Výroba podvozkových pružin pro železniční a automobilový průmysl má zde letitou tradici. Výrobním programem společnosti je výroba podvozkových pružin tvářených za tepla, které se používají v automobilovém a železničním průmyslu. Hlavními produkty jsou pružiny šroubové, listové a parabolické. Více než 80% produkce je určena na export a to zejména do zemí EU. Mezi největší odběratele patří globální společnosti jako Scania, Volvo, Iveco, Alstom nebo Bombardier. Většina dodávek se řídí striktními pravidly automobilového průmyslu, což znamená přesnost dodávek v režimu JIT. Samozřejmostí je certifikace společnosti dle automobilového standardu ISO TS 16949 a ISO 14001. V železniční oblasti je úspěch společnosti podpořen držením prestižních certifikátů DB a SNCF, které dávají zákazníkům jistotu nejvyšší kvality.


Kovárna VIVA Zlín ilustrační obrázek

Kovárna VIVA a.s.

Vavrečkova 5333
760 01 Zlín

KOVÁRNA VIVA a.s. je přední českou průmyslovou kovárnou. Specializuje se na výrobu zápustkových výkovků z legovaných, mikrolegovaných , uhlíkových a konstrukčních ocelí. Hmotnostní rozmezí výrobků se pohybuje mezi 0,10-20,00 kg. Svým zákazníkům, předním výrobcům z EU, poskytuje komplexní výrobní program pro zápustkové výkovky, a to od návrhu konstrukce výkovku až po jeho finalizaci, tj. chemicko-tepelné zpracování, obrábění výkovků, povrchové úpravy – barvení, zinkování, niklování a logistické služby. Vyrábí široký sortiment zápustkových výkovků v dobrém poměru ceny a kvality. Díly jsou vyráběny s vysokou přesností, složité geometrie, malých i velkých sérií, ze standardních i speciálních materiálů. Nacházejí použití např. v automobilech (převodovky, podvozkové díly), hydraulice, zemědělství atd. KOVÁRNA VIVA a.s. vyrábí také tzv. bezpečnostní díly. Celý proces výroby je důkladně kontrolován dle požadavků TS 16949 a ISO 14001.


Metalurgia Radomsko ilustrační obrázek

METALURGIA S.A.

ul. Świętej Rozalii 10/12
97 - 500 Radomsko
Polská republika

Společnost METALURGIA S.A. sídlí v Radomsku a vyrábí tažený drát, který je dále upravován zinkováním a mořením. Dalšími výrobky jsou hřebíky.


D&D Drótáru ilustrační obrázek

"D&D" Drótáru Zrt.

Sajószigeti utca 4
3527 Miskolc
Magyarország

Základní produkci společnosti „D&D“ Drótáru Zrt., která má 150 zaměstnanců a sídlí v Miškolci, tvoří výroba za studena taženého drátu a pramenců pro předpjaté výztuže s použitím zejména ve stavebnictví a důlním průmyslu a dále ocelová vlákna do betonových podlah.


ŽDB Drátovna ilustrační obrázek

ŽDB DRÁTOVNA a.s.

Jeremenkova 66, Pudlov
735 51 Bohumín

ŽDB DRÁTOVNA, a.s. zastřešuje výrobní jednotky - tažírna nepatentovaného drátu (nízký uhlík), tažírna patentovaného drátu (vysoký uhlík), ocelové kordy, lanárnu, pérovnu a drátěnou výrobu.


BOHEMIA RINGS s.r.o.

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk

Bohemia Rings vyrábí pod značkou tří kladívek v kruhu komponenty v oblasti přesného strojírenství zejména pro sektor větrné energetiky, který v současnosti patří k rychle se rozvíjejícím oborům. Typickým výrobkem jsou například ložiskové kruhy válcované za tepla, příruby pro ponorku či vodovodní síť, pláště pro kosmické rakety i speciální součásti CT tunelů ve zdravotnictví.


ikona Imopra

Imopra s.r.o.

U Dvora 217
687 51 Nivnice

Společnost Imopra se zabývá především výrobou a přesným obráběním duralových součástí klimatizace pro automobilový průmysl, přesným obráběním extruzí a odlitků z duralových slitin, litiny a různých druhů oceli, obráběním plastů, výrobou prototypových dílů a sériovou výrobou dílů pro letecký průmysl a dále pak návrhem, konstrukcí a výrobou speciálních upínačů pro CNC obráběcí centra.


ikona MSV Metal

MSV Metal Studénka, a.s.

R. Tomáška 859
742 13 Studénka

Společnost MSV Metal poskytuje svým zákazníkům komplexní sortiment spřáhel a náhradních dílů pro osobní i nákladní železniční vozy, které představují více než 70 % dodávek. Mezi další odvětví, kterým dodává své výrobky, patří automobilový průmysl, zemědělství a energetika.


ikona Ekostrojírenství

EKOSTROJÍRENSTVÍ TŘINEC, a.s.

Revoluční 767/25, Staré Město
110 00 Praha

EKOSTROJÍRENSTVÍ TŘINEC se zaměřuje na český i zahraniční trh v oblasti projektování, výroby a konstrukce strojních a elektrických strojů a zařízení pro povrchové dobývání i skladování nerostů. Dále provádíme dodavatelsko-inženýrskou činnost při obnově a stavbě nových zařízení v oblasti zauhlování a vedlejších energetických produktů a expertní činnosti a poradenství v oborech technologií povrchové těžby. Jde o studie a projekty nových kolesových rypadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a zařízení pro skládkové hospodářství.


ikona Ekostrojírenství

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Průmyslová 726, Konská
739 61 Třinec

Hlavním předmětem podnikání společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA je výroba, prodej a technická podpora zákazníků se zaměřením na isostaticky lisovanou keramiku, určenou pro regulaci a ochranu toku oceli v procesu plynulého odlévání v hutích (tzv. kontilití).