Spolupráce se školami

Naší misí je nejenom vyrábět kvalitní výrobky, ale pracovat na společném zájmu pro příští generace. Proto jsme se rozhodli navázat užší spolupráci se školami, potažmo s mladými lidmi, kteří jsou naší budoucností. Kromě toho, že prezentujeme naši činnost na školách, přicházíme s nabídkou praxe, brigád či spolupráce během psaní maturitních prací. Díky této spolupráci studenti poznají provoz a získají cenné zkušenosti, které mohou v budoucnu uplatnit.

Spolupráce se školami:

  1. Odborná praxe, stáže studentů a pedagogů
  2. Odborný výcvik se uskutečňuje pod vedením pověřeného zaměstnance Společnosti TŽ. Žáci a pedagogové se seznámí s pracovní činností daného pracoviště a získávají pracovní dovednosti a seznámí se s metodami práce, které odpovídají výukovým účelům Odborného výcviku a vedou k důslednému osvojení dovedností v oboru a získání schopnosti využít vědomosti v praxi. Zvýší se uplatitelnost na trhu práce a kvalifikační úroveň pro pedagoga.
  3. Brigády pro vybrané studenty
  4. Nabízíme brigády pro vybrané studenty. Rozšíření obzorů a zkušeností v oboru.
  5. Dlouhodobé maturitní práce
  6. Nabízíme možnost zpracování dlouhodobé maturitní práce s přihlédnutím k vašemu studijnímu oboru.
  7. Středisko nástupní praxe
  8. Středisko nástupní praxe je vstupní bránou pro čerstvé absolventy vysokých škol. Proto neváhejte a vstupte do třineckého ocelářského světa. Více informací na: Středisko nástupní praxe

Pokud jste studentem/školou a máte zájem o jakoukoliv výše uvedenou spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.