Kontakty TŽ

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Průmyslová 1000 Staré Město 739 61 Třinec
18050646
DIČ CZ699002812
DS mwpciav
Spojují také: MORAVIA STEEL a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Strojírny a stavby Třinec, a.s. Slévárny Třinec, a.s. REFRASIL, s.r.o. Třinecký inženýring, a.s. STEELTEC CZ, s.r.o.

Vedení společnosti

  • Ředitel pro personalistiku a vnější vztahy
  • T 558 538 002
  • F 558 538 019
  • Epersonnel@trz.cz

Výrobní provozy

telefon fax e-mail
Koksochemická výroba 558 532 011 558 533 830 coke@trz.cz
Výroba železa a oceli 558 532 088 558 536 095 steel.production@trz.cz
Válcovna předvalků a hrubých profilů 558 533 302 558 536 591 rolling.ab@trz.cz
Válcovna drátu a jemných profilů 558 537 330 558 533 329 rolling.cd@trz.cz
Sochorová válcovna – Kladno 558 538 302 558 538 304 martin.caniga@trz.cz
Válcovna trub – Ostrava Vítkovice 595 602 100 595 602 107 info.vt@trz.cz
Tažírna oceli – Staré Město 558 538 113 tazirna@trz.cz
Doprava a expedice 558 532 176 558 335 807 transport@trz.cz
Druhotné suroviny 558 532 016 558 533 115 slag@trz.cz
Řídicí systémy 558 536 732 558 537 225 it@trz.cz

Administrativní jednotky

telefon fax e-mail
Tisková mluvčí 558 535 841 558 321 257 petra.mackova@trz.cz
Strategie a marketing 558 533 817 558 324 356 marketing@trz.cz
Zabezpečení údržeb 558 532 171 558 321 304 purchase@trz.cz
Příprava a řízení výroby 558 532 030 558 532 361 operation@trz.cz
Technologie a výzkum 558 535 373 558 532 702 research@trz.cz
Ochrana životního prostředí 558 532 249 558 536 091 environment@trz.cz
Informatika a telekomunikace 558 535 666 558 533 070 informatika@trz.cz
Personální práce a odměňování 558 532 341 558 532 181 personal.affairs@trz.cz
Bezpečnost a ochrana zdraví 558 532 114 558 535 528 safety@trz.cz
Zabezpečení kvality 558 534 016 558 536 060 quality.certif@trz.cz
Vnější vztahy 558 532 119 558 533 760 public.relations@trz.cz
Zkušebny 558 564 445 laboratorium@trz.cz
Výroba a prodej provozu Druhotné suroviny 558 535 116 558 335 809 slag.sales@trz.cz
Reklamace 558 533 913 complain@trz.cz
Majetek 558 532 249 property@trz.cz
Kontrola 558 532 400 kontrola@trz.cz