<< zpět

Zúčastnili jsme se mezinárodní výstavy "INVENT ARENA"

Ve dnech 12. a 13. června proběhl v Třinecké WERK aréně 3. ročník projektu Invent Arena 2024.

Ve dnech 12. a 13. června proběhl v Třinecké WERK aréně 3. ročník projektu Invent Arena 2024.

Na Invent Areně se setkali vystavovatelé s vynálezy a inovacemi, konaly se přednášky a ukázky nových technologií. Česká hutnická společnost prezentovala význam oceli a recyklaci. Akce byla spojena s Dnem IZS Třinec, kde bylo možné sledovat zásahy a prohlédnout techniku.