<< zpět

VÝSTAVA – PŘIPOMÍNKA BOMBARDOVÁNÍ VÍTKOVIC BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V SRPNU ROKU 1944

Na konci srpna 2021 jsme si připomněli následky tragického bombardování Ostravy během 2. světové války a následky, které zanechalo v našem městě

Součástí akce byla výstava fotografií připomínající tyto události na velkém sále sociální budovy a v průběhu měsíce září bylo umožněno zaměstnancům tuto výstavu si prohlédnout, vystaveny byly i další materiály z historie Válcovny trub z doby před rokem 1989. V této souvislosti bychom rádi poděkovali autorovi výstavy p. Vladimíru Hrubému za úsilí, které vynaložil při shánění a instalaci fotografií a dalších materiálů a zároveň také všem zaměstnancům, kteří projevili zájem a tuto výstavu navštívili.