<< zpět

"Tombola pro dobrou věc!" se postupně stala naší každoroční Vánoční tradicí.

Vánoční svátky jsou pro mnohé z nás zvláštní a neopakovatelnou událostí. Většina z nás si ráda vytváří tradice, které jsou spojeny s touto krásnou dobou. Jednou z těchto tradic může být i rozsvícení vánočního stromu. Zaměstnanci Válcovny trub si tuto tradici připomněli i letos a to společně se svými rodinami. Akce měla navíc i charitativní podtext, a tak se stala pro mnohé zúčastněné nejen příjemným zážitkem, ale také příležitostí pomoci těm, kteří to potřebují. Vánoce jsou přece o dávání, a tento názor sdílejí i zaměstnanci Válcovny trub.

Válcovna trub předala Davídkovi šek v hodnotě téměř 62 500 Kč! Tato částka bude použita na nákup kompenzačních rehabilitačních pomůcek, které Davíd potřebuje pro svou pooperační rehabilitaci a k celkovému zlepšení své pohyblivosti.