Rury olejowe

Portfolio produkcyjne obejmują rury stalowe bez szwu produkowane ze stali niestopowej oraz stopowej. Produkcja rur stalowych bez szwu w walcowni rur wyznacza się zaawansowaną technologią produkcji metodą Mannesmanna walcowania na gorąco. Oferowana jest szeroka gama gatunków stali i szeroki zakres wymiarów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rury stalowe bez szwu Rury olejowe Rury bez szwu Pręty nasadowe
Średnica zewnętrzna 5" - 16" 7" - 13 3/8" 7  - 16"
Grubość ścian 6 - 40,49 MM 7,92 - 15,11 MM 10 – 60 MM
STANDARDOWY ZAKRES JAKOŚCI: BN PSL2, X42N PSL2, X52N PSL2, L360NE PSL2, X60Q PSL2, X65Q PSL2, X70Q PSL2 H40 PSL1, J55 PSL1, K55 PSL1, N80 TYP 1 PSL1, N80Q PSL1, L80 TYP1 PSL1, P110 PSL1 K55 PSL1, N80Q PSL1, L80 TYP1 PSL1 A P110 PSL1

OFERTA KOMPLEKSOWEGO ZAOPATRZENIA JEST UZUPEŁNIANA WEDŁUG ŻYCZEŃ KLIENTÓW W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

  • obróbka cieplna
  • badania właściwości mechanicznych, składu chemicznego, ocena i dokumentacja struktury metalograficznej materiału
  • badania ciśnieniem wody
  • badania nieniszczące z przepływami rozpraszającymi, ultradźwiękowe
  • metoda magnetyczna proszkowa mokra fluorescencyjna
  • szlifowanie
  • lakierowanie
  • cięcie na dokładne długości

KATALOG PRODUKTÓW

Kompleksowy przegląd wszystkich produktów, zastosowanych norm materiałowych i wymiarowych, składu chemicznego stali wyrobów niestandardowych oraz naszej defektoskopii znajdziecie w programie produkcyjnym, który można pobrać tutaj.

SCHEMAT PRODUKCYJNY