Rury mechaniczne

Portfolio produkcyjne obejmują rury stalowe bez szwu produkowane ze stali niestopowej oraz stopowej. Produkcja rur stalowych bez szwu w walcowni rur wyznacza się zaawansowaną technologią produkcji metodą Mannesmanna walcowania na gorąco. Oferowana jest szeroka gama gatunków stali i szeroki zakres wymiarów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rury stalowe bez szwu

RURY GŁADKIE DLA KONSTRUKCJI, ENERGETYKI, INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANICAL TUBING

Średnica zewnętrzna

7–16"

Grubość ścian

10–60 MM

STANDARDOWY ZAKRES JAKOŚCI:

S355J2H, S355NH, E355, S460NH, S460NLH, P460N, E460K2, 20MNV6, E590K2, C45E, 16MO3, 13CRMO4-5, 10CRMO9-10, 14MOV6-3, 42CRMO4, 15128, GR B, GR.C, GR,1 A GR. 6

1026, 4140

OFERTA KOMPLEKSOWEGO ZAOPATRZENIA JEST UZUPEŁNIANA WEDŁUG ŻYCZEŃ KLIENTÓW W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

  • obróbka cieplna
  • badania właściwości mechanicznych, składu chemicznego, ocena i dokumentacja struktury metalograficznej materiału
  • badania ciśnieniem wody
  • badania nieniszczące z przepływami rozpraszającymi, ultradźwiękowe
  • metoda magnetyczna proszkowa mokra fluorescencyjna
  • szlifowanie
  • lakierowanie
  • cięcie na dokładne długości

KATALOG PRODUKTÓW

Kompleksowy przegląd wszystkich produktów, zastosowanych norm materiałowych i wymiarowych, składu chemicznego stali wyrobów niestandardowych oraz naszej defektoskopii znajdziecie w programie produkcyjnym, który można pobrać tutaj.

SCHEMAT PRODUKCYJNY