Logo společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

provoz VT - Válcovna trub

OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY
HLADKÉ
Vnější průměr 60,3 - 406,4 mm
Tloušťka stěny 5 - 65 mm
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY
NAFTOVODNÉ
Vnější průměr 5" - 16"
Tloušťka stěny 6 - 40,49 mm
OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY
PAŽNICOVÉ
Vnější průměr 7" - 13 3/8"
Tloušťka stěny 7,92 - 15,11 mm

Profil provozu

Náš provoz zaujímá významné postavení na trhu bezešvých ocelových trubek válcovaných za tepla jak v České republice, tak v Evropě. Je pokračovatelem první evropské rourovny. V letech 1918 – 1925 byly uvedeny do provozu dvě válcovací tratě s Mannesmannovou technologií výroby bezešvých trubek, která je v modernizované podobě i v současnosti základem výroby sortimentu v rozsahu vnějších průměrů 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 5 mm a výše, z ocelí nelegovaných i legovaných s roční kapacitou přes 100 tisíc tun.

Provoz VT-Válcovna trub vyrábí a dodává:

  • mechanické trubky pro konstrukční účely, strojní opracování či energetiku,
  • trubky olejářské – Casing a Line Pipe,
  • nátrubkové tyče.

Naše výrobky se nejčastěji používají v těchto odvětvích a pro tyto účely:

  • energetika - výroba energetických zařízení, kotlů, tepelných výměníků a zásobníků, tlakové stanice, parovody a komory,
  • chemický a geologický průmysl – těžba a rozvody ropy, zemního plynu a vody, geologický průzkum, transfer médií,
  • strojírenství a automobilový průmysl – nápravy, rámy, nárazníky, tiskárenské válce, vodící kladky, statory, výložníky,
  • stavebnictví – produktovody, struskovody, mikropiloty, mikrozápory a injektáže, trakční stožáry, ocelové konstrukce nejrůznějších budov, střech, horských drah, stadionů a hal.

Náš profil na www.czechtrade.net:

cz en de ru fr es it sk pl

Novinky

Den otevřených dveří 1.5.2017

V pondělí 1. 5. 2017 se uskutečnil na provoze VT - Válcovna trub již tradiční ,, Den otevřených dveří“. První zájemci se do sálu sociální budovy začali scházet již před osmou hodinou.

Před samotnou exkurzí mohli účastníci v sále shlédnout instruktážní video provozu VT, občerstvit se kávou nebo minerálkou. Děti dostaly sladkou odměnu a na památku reklamní předměty s logem TŽ. Následně byly všem rozdány nezbytné ochranné pomůcky (helma, chrániče sluchu a ochranné brýle). Po absolvování krátkého školení o dodržování bezpečnosti mohla skupina za účasti pracovníka technologie a ENVIFORMU vyrazit na prohlídku provozu, která trvala v průměru 40 minut. Na přesně vytýčené trase byli návštěvníci seznámeni s technologickým procesem výroby trubek a případně jim pak byly zodpovězeny související dotazy.

S blížící se dvanáctou hodinou jsme se dopočítali počtu téměř 400 návštěvníků, kteří si udělali čas a přišli si náš provoz a výrobu trubek prohlédnout. Určitě k tomu přispělo i krásné slunečné prvomájové počasí.